آمار دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل (با احتساب دانشجویان نوورود 1402)

1529
دانشجویان کارشناسی
785
دانشجویان کارشناسی ارشد
110
دانشجویان دکتری

                                                                                  رویدادهای اخیر

                                                                                    خبرهای مهم

                                                                                    کلیپ ها

Responsive Image

قوانین و آئین نامه ها

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید...

Responsive Image

کلاس های تقویت بنیه علمی

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید...

Responsive Image

ثبت نام دانشجویان ورودی

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید...

مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

این سایت به منظور ایجاد ارتباط و آگاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از قوانین آموزشی، رفاهی، رویدادها و دیگر امور مرتبط با این مدیریت ایجاد گردیده است.

بیشتر بدانید