تکمیل فرم ثبت نام دانشجویان نو ورود 1402

  دانشجویان گرامی شاهد و ایثارگر ضمن عرض تبریک ورود شما به دانشگاه صنعتی شریف و آرزوی موفقیت، لطفا با توجه به مقطع تحصیلی خود نسبت به تکمیل فرم ثبت نام به نشانی صفحه اصلي دانشگاه> آشنايي با دانشگاه> مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر> فرم ها> ثبت نام دانشجويان...
10 Oct 2023

 

دانشجویان گرامی شاهد و ایثارگر

ضمن عرض تبریک ورود شما به دانشگاه صنعتی شریف و آرزوی موفقیت، لطفا با توجه به مقطع تحصیلی خود نسبت به تکمیل فرم ثبت نام به نشانی صفحه اصلي دانشگاه> آشنايي با دانشگاه> مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر> فرم ها> ثبت نام دانشجويان ورودي اقدام فرمایید.

 

                                                                                                                                                                                                  مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر