حذف اضطراری دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر - مقطع کارشناسی، دانشجویان شاهد و ایثارگر سهمیه 25درصدی (فرزند شهید، فرزند آزاده، فرزند جانبازان 25درصد و بالاتر) می توانند برای حذف اضطراری ( w) دو درس به صورت همزمان اقدام نمایند به این شرط که سقف واحدهای نیمسال آنها از 10 واحد کمتر نشود: ...
24 Dec 2023

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر - مقطع کارشناسی،

دانشجویان شاهد و ایثارگر سهمیه 25درصدی (فرزند شهید، فرزند آزاده، فرزند جانبازان 25درصد و بالاتر) می توانند برای حذف اضطراری ( w) دو درس به صورت همزمان اقدام نمایند به این شرط که سقف واحدهای نیمسال آنها از 10 واحد کمتر نشود:

  1. دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی حذف دو درس می بایستی ابتدا مانند سایر دانشجویان از طریق سامانه edu درخواست حذف یک درس دهند و برای حذف درس دوم ، درخواست خود را در سامانه edu منوی خدمات آموزشی (درخواست های آموزشی) ثبت نمایند. تاکید می شود ایثارگری خود را حتما در درخواست قید نمایید.
  2. دانشجویان متقاضی حذف یک درس، در صورتی که بعد از حذف، واحدهای آنها کمتر از 12 واحد می شود باید درخواست خود را در سامانه edu منوی خدمات آموزشی ثبت نمایند. در غیر اینصورت درخواست آنان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

توجه: پس از حذف، تعداد واحدهای باقیمانده تحت هیچ شرایطی نمی تواند کمتر از سقف 10 واحد باشد.

 

                                                                                                             مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر