گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر نوورود مقطع کارشناسی 1402

قابل توجه کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ورودی 1402   این مدیریت در نظر دارد گردهمایی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزش و ... در روز چهارشنبه 1402/08/10 ساعت 14 الی 17 در محل ساختمان تغذیه-طبقه چهارم-سالن خواجه نصیرالدین طوسی برگزار نماید. لذا از کلیه دانشجویان...
25 Oct 2023

قابل توجه کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ورودی 1402

 

این مدیریت در نظر دارد گردهمایی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزش و ... در روز چهارشنبه 1402/08/10 ساعت 14 الی 17 در محل ساختمان تغذیه-طبقه چهارم-سالن خواجه نصیرالدین طوسی برگزار نماید.

لذا از کلیه دانشجویان ورودی جدید دعوت بعمل می آید که در این گردهمایی حضور گرم و صمیمانه داشته باشند.

موضوعات جلسه با محوریت: آشنایی دانشجویان با هم دوره ای ها، آشنایی با قوانین و آئین نامه های مختص دانشجویان شاهد و ایثارگر، آگاهی از کلاس های تقویت بنیه علمی، پرسش و پاسخ و ...