تماس با ما 
  آدرس:

تهران، دانشگاه صنعتی شریف، درب شمالی دانشگاه، ساختمان ابن سینا، طبقه اول، امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 تلفن های تماس:
 
66164801 - 021  
66164803 - 021