معرفی کانون
معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای انسجام و اثربخشی بیشتر فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور اجرایی شدن شعار هویت مداری جمعی، نسبت به تشکیل کانون های علمی-فرهنگی ایثار در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اقدام نموده است. لذا پس از سال ها، مجددا کانون علمی-فرهنگی ایثار به همت دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه آغاز بکار کرد.
اعضای اصلی این كانون را دانشجويان شاهد و ايثارگر تشكيل مي­دهند؛ البته ساير دانشجويان به عنوان عضو افتخاری مي­توانند فعاليت كنند. اين كانون متشكل از يك شورای مركزی است كه 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل دارد.


 
ثبت نام کانون علمی-فرهنگی ایثار
آئین نامه کانون علمی-فرهنگی ایثار